בין קופרניקוס לפרויד

הורים ומורים רוצים לחנך וללמד. להנחיל מידע שצברו. אם מדובר במידע מתמטי, תנכ"י, ספרותי, או מוסרי ורגשי, כך או כך, המטרה הינה העברת מידע.

אולם, בשביל להעביר מידע, יש צורך בנוכחות והקשבה של הלומד. הלומד אמור להיות מסוגל להושיב את עצמו להקשיב. להיות מרוכז בתכני הלמידה, במקום שיטוט פיזי או מנטלי במחוזות חלופיים.

מהלך הכנסת התלמיד לעמדה קשובה  מכונה לרוב במילה "משמעת".  כשם שהידע המועבר מגיע לתלמיד מן החוץ, מהמורה, כך גם המשמעת. זהו מבנה החינוך.

בעולם הטיפול לעומת זאת, והטיפול הדינמי בפרט, החיפוש המרכזי הנו אחר עולמו הפנימי של הילד והתלמיד. מובן שגם בטיפול המציאות החיצונית נוכחת וחשובה, אלא שמההלך מתחיל הפעם מבפנים החוצה. כלומר, מן המשמעות הפנימית, אל המשמעת החיצונית.

להלן ננסה לפרוש משנה שתהווה מצע לבניית משמעות פנימית, הלא היא הבסיס למשמעת חיצונית.

המהפכה הקופרניקאית

קופרניקוס טען טענה מהפכנית – ששינתה את כל ההבנה בתפיסת היקום. עד 1542 לספירת הנוצרים שלטה בעולם התפיסה הגאו-צנטרית – שמשמעותה הנה שכדור הארץ נמצא במרכז היקום, וכל הכוכבים ומערכת השמש נעים סביבו. גם כאשר החלו להשתכלל הטלסקופים, וראו שהתפיסה שכדור הארץ במרכז אינה תואמת את החישובים אודות תנועת גרמי השמיים, עדיין החזיקו בתפיסה הישנה.

עד שבא מהפכן בשם ניקולאוס קופרניקוס, שהסתכל על כל החישובים והבין שככל הנראה דווקא  השמש היא שנמצאת במרכז והכל מסתובב סביבה – מה שלימים יקבל את השם "התפיסה ה-הליו-צנטרית" (הליו =שמש). העובדה שמרבית החוקרים בדקו וראו שהוא צודק – לא הפריעה להעלות את מי שצידד בתורתו על המוקד (ג'ורדנו ברונו).

כעת נשאל, הכיצד טעו מיטב האסטרונומים במשך אלפי שנים? ומדוע החזיקו בטעותם? התשובה הפשוטה הנה -- כי כך רואות העיניים! כלומר, העיניים רואות  את השמש מסתובבת ואת כדור הארץ נותר במרכז, כלומר גאו-צנטריות.

בהשאלה, הורים ומורים, לרוב, נשענים על התפיסה הגאו-צנטרית – כלומר עוסקים בילד ובנחוץ עבורו - באופן דומיננטי מתוך נקודת המבט הסובייקטיבית שלהם. למעשה, כל אדם תופס אץ המציאות באופן פשוט וטבעי בדיוק כפי שתפסו האסטרונומים בעבר את מבנה היקום – אני במרכז!

המהפכה הפרוידיאנית

כמעט 500 שנים נוספות נדרשו על מנת לתרגם את המהפך הקוסמי-אסטורונומי הקופרניקאי למהפך פסיכולוגי-אישיותי, בסיועו של זיגמונד שלמה פרויד.

ד"ר צמח אסיף, פסיכולוג קליני

מנהל אקדמי של תמורות בית -הספר

לפסיכותרפיה דינמית