על הגישה הדינמית

מאז החלה הפסיכולוגיה להציע טיפול נפשי מבוסס דיבור, הגישה המרכזית שהשתרשה ושלחה ענפים שאפשרו להחזיק את מורכבות נפש האדם ואת הסיטואציה הטיפולית הינה הגישה הדינמית. גם כיום, גישה זו מספקת את בסיס הידע הנרחב והמעמיק ביותר אודות המבנה והדינאמיקה של נפש הפרט ושל הסיטואציה האנליטית. עם השנים, עליית דחיפות הצורך בפונקציונאליות,הביא להתפתחותן המהירה של גישות טיפוליות נוספות אשר שמו להן למטרה - בראש וראשונה - ליצור שינוי במרחב הקונקרטי.
נקודת המוצא של תכנית ההכשרה הינה, שעל המטפל לחתור לשכלול יכולתו לראות ולשאת את מורכבותה של הנפש במרחב התוך-אישי של המטופל. ראיה זו תאפשר ראיה מחודשת של המתחולל במרחב הקשר הבין-אישי החד-פעמי שנרקם בחדר, תוך הכרה בממד העל-אישי הנוכח-נסתר במפגש. ההכשרה מדגישה ורואה חשיבות ביכולתו של המטפל לתרגם את מרחב ההבנה וההעמקה לכדי יצירה משותפת המחוללת שינוי אפקטיבי בחיי היום-יום של המטופל.

תמורות בית ספר ללימודי פסיכותרפיה