הרישום המקוון

המבקשים להגיש מועמדות ללימודים בתוכנית
ההכשרה של בית ספר תמורות לפסיכותרפיה דינמית
מתבקשים לבצע את הליך על פי ההנחיות בטופס.
ביצוע הליך הרישום המקוון אינו מהווה אישור קבלה לתכנית. תלמיד יוכל ללמוד בתכנית רק לאחר אישור מוועדת הקבלה (מכתב קבלה) והסדרת תשלום שכר הלימוד.