פסיכולוגיה התפתחותית- רונן ארוך

בקורס זה נסקור את התפתחותו של האדם, מההריון ועד בגרותו, במגוון מישורים:

 

הרגשי, הקוגניטיבי והחברתי.

נכיר תאוריות שונות בנוגע להתפתחותו ואת הגורמים המסייעים לבריאותו העתידית ותפקודו, כמו גם את גורמי הסיכון העשויים בכל שלב להיות לו לרועץ.

 

 

מפגשים 1,2: מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית, תורשה מול סביבה, היבטים של התפתחות האדם

חומר קריאה: פרקים 1-3 בספר "הלוח החלק של סטיבן פינקר

פרק 1, פרק 2, פרק 3

 

מפגש 3: תורשה ומהלך ההריון, התפתחות העובר, שלבי הלידה, הסכנות שבדרך

חומר קריאה : פרק 3 בספר "התפתחות הילד טבעה ומהלכה" (עמודים 102- 144)

 

מפגש 4: כישורים מולדים לעומת נלמדים, שנים ראשונות

חומר קריאה: יומנו של תינוק, דניאל סטרן, חלק א' (עמודים 25-62)

 

מפגש 5: רכישת שפה

קריאה: עמודים 305-342 בספר  "התפתחות הילד טבעה ומהלכה" 

 

מפגשים 6,7: התפתחות קוגניטיבית (פיאז'ה, ויגוצקי, בנדורה, התניות)

חומר קריאה: פרק 5 בספר "התפתחות הילד טבעה ומהלכה"

 

מפגש 8: קשיים והפרעות האופייניים לילדות, סיבותיהם והטיפול בהם

(חומר קריאה – פרק 15 בספר "התפתחות הילד טבעה ומהלכה" + ההגדרות הרלוונטיות מה DSM : ADHD , ODD , CD , הקשת האוטיסטית)

 

מפגש 9: התפתחות נפשית ראשונית: שלוש העמדות: אוטיסטי מגעי, סכיזו-פראנואידי, דכאוני

חומר קריאה: פרק 2 ("מבנה החוויה") מהספר "הקצה הפרימיטיבי של החוויה"

 

מפגש 10: השלבים הפסיכוסקסואליים של פרויד

(חומר קריאה- ייקבע בהמשך)

מפגש 11: תיאוריית ההתפתחות של אריקסון

(חומר קריאה- ייקבע בהמשך)

מפגש 12: בולבי ודפוסי ההתקשרות

(חומר קריאה- ייקבע בהמשך)

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now