על תוכנית ההכשרה

התוכנית נפתחה עבור מטפלות מהמגזר החרדי מכל קשתות ההכשרה והגישות, בעלות תואר שני וניסיון מקצועי מבוסס. ביניהם: פסיכולוגיות, עובדות סוציאליות, מטפלות זוגיות ומשפחתיות, מטפלות בהבעה, יצירה ואומנויות ויועצות חינוכיות מנוסות. המצע המשותף ללומדות הנו הבקשה להעמיק את ההבנה הדינמית אודות תהליכים המקופלים והמתרחשים בתוככי נפש-גוף המטופלים, ולתרגם אותה לנוכחות והתערבות קליניים.

התוכנית מיועדת למבקשות  לעבור תהליך התפתחותי אישי, במקביל לזה הלימודי, בתוך מסגרת קבועה ויציבה של לומדות הבאות מרקע מגוון ומאוריינטציות טיפוליות שונות. נקודת המוצא הינה שהלומדות מצויות בתיאוריות הדינמיות המרכזיות. מעבר להעמקה נוספת וההרחבה של החומר התיאורטי. דגש מיוחד יושם על חיבור עיוני לפרקטיקה וליכולת השימוש הקליני. קבוצת הלמידה תאופיין באווירה המאפשרת ביטוי אישי פתוח מתוך לכידות, ערבות, והפריה הדדית.

Copyright © 2015-2021 - Temurot LTD