על תוכנית ההכשרה

התוכנית נפתחה עבור מטפלים ומטפלות בקבוצות נפרדות מהמגזר החרדי מכל קשתות ההכשרה והגישות, בעלי תואר שני וניסיון מקצועי מבוסס. ביניהם: פסיכולוגים/יות, עובדים ועובדות סוציאליים, מטפלים ומטפלות זוגיות ומשפחתיות, מטפלות בהבעה, יצירה ואומנויות ויועצים ויועצות חינוכיים מנוסים. קבוצות ייעודיות עבור בעלי רקע חינוכי מבוסס ובכיר יתקיימו במסגרת מעובה. המצע המשותף ללומדים/ות הנו הבקשה להעמיק את ההבנה הדינמית אודות תהליכים המקופלים והמתרחשים בתוככי נפש-גוף המטופלים, ולתרגם אותה לנוכחות והתערבות קליניים.

התוכנית מיועדת למבקשים/ות  לעבור תהליך התפתחותי אישי, במקביל לזה הלימודי, בתוך מסגרת קבועה ויציבה של לומדות הבאות מרקע מגוון ומאוריינטציות טיפוליות שונות. נקודת המוצא הינה שהלומדות מצויות בתיאוריות הדינמיות המרכזיות. מעבר להעמקה נוספת וההרחבה של החומר התיאורטי. דגש מיוחד יושם על חיבור עיוני לפרקטיקה וליכולת השימוש הקליני. קבוצת הלמידה תאופיין באווירה המאפשרת ביטוי אישי פתוח מתוך לכידות, ערבות, והפריה הדדית.